Recreantenschaak

Op de donderdagavond spelen de recreatieve schakers tweewekelijks hun eigen competitie.

De uitslagen van het afgelopen seizoen zijn als volgt, met Frank als winnaar: